ثبت شکایات

کاربر گرامی شما می توانید نسبت به ثبت شکایت خود از سایت لادیز سزویس اقدام نمایید.
نحوه ثبت شکایت :
در صورتی که از لادیز سرویس و خدمات آن شکایت دارید شکایت خود را مطرح و سپس ثبت نمایید.
شماره تماس: 88888044-021
ایمیل: info@ladizservice.com